Köpvillkor

KÖPVILLKOR

Skydd av personuppgifter
I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja och tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. Enligt PUL (personuppgiftslagen) har du rätt att få den information som vi har registrerat på dig och om du anser den vara felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister. Kontakta i så fall vår kundservice. Vi försäkrar även att vi inte kommer att sälja eller överlåta några personuppgifter.

Minimiålder
Om du är under 18 år kan du endast använda dig av www.hacknesta.com med en vårdnadshavares tillåtelse.

Tryckfel och produktbilder
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i alla delar av hemsidan. Notera även att bilderna aldrig kan återge en produkts verkliga utseende.

Priser
Alla priser på hemsidan är angivna i svenska kronor (SEK) och är inklusive aktuell moms för varan.

Betalning
Vi erbjuder kortbetalning, direktbetalning, faktura.

DIBS
Betalning sker enkelt och säkert med DIBS som är den största leverantören av kortbetalningar via internet. DIBS samarbetar med VISA, MasterCard samt alla svenska banker som erbjuder direktbetalningar:  Swedbank, Handelsbanken, SEB, Danske Bank och Nordea.
Läs mer om DIBS här.

När du bekräftar din order skickas dina uppgifter till vår samarbetspartner, DIBS, som kontrollerar kortets giltighet. DIBS är PCI-certifierat.

Överföring sker med SSL-kryptering. Vi sparar/hanterar inte några kortnummer eller CVC-nummer i vårt kundregister.

Vi tar emot Visa och MasterCard. Vi tar ej emot American Express och Diners.

Din betalning är säkrad genom Dibs. Dibs använder sig av SSL kryptering vilket är industristandarden för säkra kortbetalningar.

Ditt kortnummer sänds krypterat direkt till banken.

Butiksinnehavaren har inte tillgång till din kortinformation eller ditt bankkonto.

Orderbekräftelsen
När du bokar via hemsidan kommer du att få en bekräftelse via e-mail. Orderbekräftelsen är bevis på det som du precis beställt. Kolla orderbekräftelsen noggrant när du har mottagit den. Ta kontakt med vår kundservice om du hittar fel.

Vänligen observera att vi har rättigheten att cancelera vilken order som helst av vilken orsak som helst. Detta inkluderar även egna prisfel.

Slutsålda varor
Vi håller lagersaldo i vår webbshop men i vissa fall kan en vara säljas ut samtidigt via butik på gården vilket innebär att vi inte kan garantera att en produkt inte är slutsåld. Vi kontaktar dig via e-post om en produkt är slutsåld.

NÄR BLIR GÄSTENS BOKNING BINDANDE?
Bokningen gäller för såväl Håcknesta som för GÄSTEN så snart Håcknesta Event bekräftat bokningen och GÄSTEN inom avtalad tid betalat hela summan (eller överenskommen anmälningsavgift) för aktuell bokningen.

NÄR SKA GÄSTEN BETALA?
GÄSTEN ska betala för bokningen senast vid den tidpunkt som framgår av bekräftelsen, om inget annat framgår ska betalning vara Håcknesta Event tillhanda senast på bokningsdagen. I det fall gästen ha delbetalt sin bokning ska denna slutbetalning vara Håcknesta Event tillhanda senast 30 dagar innan ankomst. GÄSTEN ska alltid uppge sitt bokningsnummer vid betalning samt ta med bekräftelse och kvitto vid ankomst.

VAD HÄNDER OM GÄSTEN INTE BETALAR I TID?
I det fall GÄSTEN väljer att delbetala sin bokning skickar Håcknesta Event ut en påminnelse till angiven e-postadress senast 35 dagar innan ankomst. Bokningen avbokas sedan om inte slutbetalning är Håcknesta Event tillhanda senast det förfallodatum som står angivet på utskickad påminnelse.

VAD GÄLLER OM GÄSTEN VILL AVBOKA/OMBOKA?

GÄSTEN kan omboka muntligen eller skriftligen till Håcknesta Event  per telefon +46 (0)70 602 57 10 eller via e-post Info@hacknesta.com helgfri måndag-fredag kl 09.00-16.00. En ombokning inte är giltig förrän du erhållit en skriftlig bekräftelse från Håcknesta Event.

Medlemskap, presentcheckar och liknande
Medlemskap och presentcheckar är varken avbokningsbara eller möjliga att ändra vilket innebär att Håcknesta Event behåller 100% av priset för köpet oavsett när avbokning sker.

Allmänna villkor för arrangemang.
• som avbokas senare än 7 dygn (168 timmar) alt senare än kl 18.00 dagen före ankomst behåller Håcknesta Event 100 % av priset för bokningen såvida inte annat avtalats.

Allmänna villkor för konferenser och övriga arrangemang

Dessa allmänna villkor gäller under förutsättning att de bilagts bekräftelsen av beställningen eller det på annat sätt överenskommits mellan parterna att dessa allmänna villkor skall gälla.

1. Definitioner
Ett arrangemang är när lokaler tillhandahålls med eller utan logi och/eller förtäring, t.ex. för konferens, eller vid grupp- och festvåningsbeställning. Beställare är den person – juridisk eller fysisk – som är betalningsskyldig för arrangemanget. Med leverantör avses den anläggning som levererar arrangemanget. En beställnings värde är avtalat pris för hela beställningen eller summan av beställt antal deltagare multiplicerat med avtalat pris per deltagare per dag, och priset för särskilt beställda tjänster.

2. Beställning
Beställning kan ske muntligt eller skriftligt. Leverantören skall bekräfta mottagandet av en beställning skriftligt.

3. Förskott
Ett förskott på 25 procent av bekräftat belopp förfaller till betalning inom 10 dagar från fakturans datum. Faktura på förskottsbeloppet sänds omgående efter bekräftad bokning. Betalas inte förskottet är beställningen inte bindande för leverantören.

4. Särskilda önskemål vid beställning
Har beställaren särskilt önskemål gällande t.ex. specialkost, husdjur m.m. skall det framföras redan vid beställningstillfället. Detsamma gäller om beställaren kräver särskilda säkerhetsarrangemang.

5. Värdefull egendom
Om beställaren vill ta med sig egendom av högt värde och förvara den i leverantörens förvaringsutrymmen, bagagerum eller värdeskåp, skall beställaren upplysa leverantören om detta. Vid stöld eller liknande är leverantören ersättningsskyldig endast om leverantören genom skriftlig bekräftelse har åtagit sig att ansvara för egendomen.

6. Avbeställning
Avbeställning skall ske skriftligt. Vid avbeställning senare än fyra veckor före arrangemangets första dag skall beställaren ersätta leverantören med en viss procentsats av värdet på beställningen. Den tillämpliga procentsatsen skall anges i leverantörens bekräftelse av mottagandet av beställningen. Vid avbeställning av del av beställning skall ersättningen avse den avbeställda delen.

7. Betalning
Beställaren är ansvarig för samtliga enligt beställningen uppkomna kostnader. Om deltagarna skall betala något var för sig måste detta godkännas av leverantören. Uteblir deltagare från beställd måltid medför detta inte rätt till nedsättning av priset. Betalning skall ske enligt överenskommelse. Har avtal träffats om betalning mot faktura skall beställaren utge full likvid inom 20 dagar från fakturans datum. Om betalningsfristen överskrids har leverantören rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen med gällande referensränta med ett tillägg av åtta procentenheter. Vid fakturering tillkommer faktureringsavgift.

8. Reservation för prisändringar
a) Om leverantören vill reservera sig för prishöjningar skall leverantören tydligt ange detta i sin skriftliga bekräftelse av mottagandet av beställningen.
b) Leverantören skall omgående informera beställaren när pristillägg sker.

9. Force majeure
Strejk, lockout, eldsvåda, explosion, krig eller liknande krigstillstånd, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför leverantörens kontroll, berättigar leverantören att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd.

10. Ansvar för egendom/vållande av skada
Leverantören har inget strikt ansvar för egendom som förvaras i hotellrum eller i leverantörens lokaler. Skulle det visa sig att leverantören eller dess anställda handlat vårdslöst eller oaktsamt eller på annat sätt haft skuld i att egendom förkommit eller skadats, ansvarar leverantören för den förkomna/skadade egendomen. Leverantören ansvarar också för egendom som förvaras i av leverantören låst förvaringsutrymme, om inte egendomen är av särskilt högt värde (se punkten 5). Beställaren är å sin sida ansvarig för skada som denne själv eller dess deltagare genom försummelse vållar leverantören.

Reklamationer
Om någon i din beställning är  felaktig ska du reklamera den inom skälig tid från det att felet upptäckts.

Vid tvister som vi inte lyckas lösa tillsammans, rekommenderar vi att du vänder dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Vi följer alltid nämndens rekommendation.

Företagsadress:

Håcknesta Event
Håcknesta frälsegården
611 91, Nyköping

Organisationsnummer: 556817-3008

VATnr: SE556817300801

Vi innehar F-skattsedel

Äganderätt
All upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter till webbsidan inklusive utan begränsning till alla program och skriftligt och grafiskt innehåll på webbsidan ägs av bettochsadlar.se och är härmed reserverade.

Hittar du inte den information du söker är du välkommen att kontakta oss direkt. Ring vardagar mellan 10.00-17.00 så får du personlig service.

Mailfrågor som bokningar eller frågor besvaras normalt inom 48 timmar vardagar.

Telefon:  Ingela Reinholdsson +46 (0)70 738 50 54 Monica Andersson+46 (0)70 602 57 10
Mail: info@hacknesta.com